GRÖN TEKNIK

Vi levererar energiprodukter för små och stora anläggningar. Vi är noggranna med att leverera en komplett lösning som är anpassad efter dig och dina behov. Vi erbjuder självklart våra kunder skattereduktion avseende kostnader för arbete och material*


* Skattereduktionen är preliminär och det är köparens ansvar att den totala skattereduktionen är maximalt 50 000 kr/person och år och ryms inom den slutliga skatt som ska betalas.